Выступленне на канферэнцыі ў Астрамечава 20, 21 мая 2016 года,
прысвечанае 500-годдзю першага пісьмовага ўпамінання сяла Астрамечава

“500-гадовай роднай вёсцы Астрамечава — мой нізкі паклон…”

Шаноўныя госці, паважаныя землякі, па праву ўраджэнца і ад імя тых, хто сёння далёка ад роднай вёскі я шчыра вітаю вас на нашай роднай знакамітай астрамечаўскай зямельцы! Зычу ўсім вам, як і вашым сем’ям, добрага здароўя, шчасця, дабрабыту і мірнага жыцця пад ясным небам!

Сёння ў нашай вёсцы вялікае свята… Усе разам мы адзначаем 500-гадовы юбілей з дня першага пісьмовага ўпамінання сяла Астрамечава ў студзені 1516 года, у адной з “Судовых кніг”, том I, с. 862-864, СПБ, 1903 г. 57-і томнай энцыклапедыі “Літоўскіх ведамасцей” чытаем:

”Решение(суда) земянину Берестейскому Иоанну Андреевичу с паном Юрием Ильиничем (1450-1526 гг.) об имении, дядьковщине его, Остромечино, на которое дядько его Юрий Остромечович у пана Ильинича 110 коп позычивши, в тых пинезях ему по своём животе (жизни) описал…” (студзень 1516 года)
[Капа — грашовая адзінка ў ХV-ХVI стагоддзях у ВКЛ, роўная 60 Грошам. Грош — фракцыя рубля, капы і злотага у ВКЛ і Польскім каралеўстве. Рубль = 100 грошаў, а грош = 10 пенязяў].

Наша вёска і яе ваколіцы, несумненна, існавала яшчэ з часоў каменнага веку. Пацверджаннем таму з’яўляецца знойдзены жыхаром суседняй вёскі Уладычыцы, Мацвеюком Аляксандрам Міхайлавічам, у 1955 годзе ў зямлі “каменны ідал”. Сёння ён знаходзіцца ў Брэсцкім абласным краязнаўчым музеі.

З самага пачатку хачу сказаць аб назве нашага сяла. Ёсць меркаванне, што сваю назву яно носіць ад імя ўласнага “Остромеч-Астрамеч”. А вось само імя ўзыходзіць да чалавека, які займаўся пачэснай кавальскай працай ў сяле. Ён жа быў выдатным майстрам выкоўвання “(в)острых мячоў”. Людзі і празвалі яго “Остромеч-Астрамеч”. Імёны, падобныя такому, існавалі ў ХIV-ХVI стагоддзях на нашай тэрыторыі: Збарамір (“Збарамірава Евангілле”), Астрамір, Міраслаў, Мечыслаў і г.д. З цягам часу, людзі, жыўшыя ў нашай мясцовасці, пачалі насіць двускладаныя імёны, першае з якіх засталося імем уласным, другое стала прозвішчам ад імя бацькі. Імя аднаго з уладальнікаў і было “Остромеч”. І калі б мы ў тыя часы запыталі жыхара сяла, якім валодаў Остромеч: “Чыё? Каго? гэта сяло?, то атрымалі бы адказ — “Остромечыно!” Гэта і адпавядае напісанню назвы нашага сяла ў “Кнізе судных спраў (1506-1523 гг.)”, том I, с. 862-864, СПБ, 1903 г.

Першым уладальнікам у вышэйназванай кнізе запісаны іменна:

1. Остромечовіч Юрый (1516 — 1533 гг.) = 17 год;
2. Ільініч Яцко Івановіч (1533 — 1566 гг.) = 33 гады;
3. У складзе Трокскага ваяводства (1566 — 1570 гг.) = 4 гады;
4. Уладанне двух зямян Харытыў (1570 — 1598 гг.) = 28 год;
5. У складзе Брэсцкай экономіі (1598 — 1720 гг.) = 122 гады;
6. Род Сузіны (1720 — 1840 гг) = 120 год;
7. Род Пузы(і)ны(і) (1840 — 1939) = 101 год;
8. У складзе Брэсцкага р-на, Брэсцкай вобласці БССР, СССР (24.09.1939-22.06.1941) = 1 год і 9 месяцаў;
9. Акупіравана фашысцкай Германіяй (22.06.1941 — 28.08.1944 гг.) = 3 гады і 5 нядзель;
10. У складзе БССР — СССР пасля вызвалення Чырвонай арміяй ад фашысцкай акупацыі (28.08.1944 — 19.09.1991 гг.) = 47 гадоў;
11. У складзе сувярэннай незалежнай Рэспублікі Беларусь, Брэсцкага раёна, Брэсцкай вобласці з 19.09.1991 = 24 гады.

Аб Астрамечаве ёсць адна афіцйная легенда, яна размешчана ў зборніку “Остромечево и “остромычивци” і 3 народныя, зафіксаваныя таксама ў кніжных крыніцах.

Асноўнымі заняткамі на працягу стагоддзяў былі рыбалоўства, паляванне, часткова земляробства і жывёлагадоўля: развядзенне авечак і коз, (магчыма ад тых часў і засталіся прозвішчы ад роду заняткаў: Казаручык, Казаўчук, Казёл, Казлоўскі).

Працаздольнае насельніцтва, акрамя пералічанага, займалася садаводствам, пчалярствам; дробным саматужным рамесніцтвам: шылі і рамантавалі адзенне, апрацоўвалі скуры жывёл, рабілі сельскагаспадарчы інвентар і прылады працы, бляшаны і гліняны посуд, вазы, сані, вупраж і шмат чаго яшчэ, не кажучы ўжо аб вышыванні, ткацтве, пляценні і другіх занятках нашых бабуль і іх далёкіх продкаў. Такому напрамку заняткаў спрыялі як навакольнае асяроддзе, так і выдатны еўрапейскі клімат. Нашы продкі вялі гандаль з даўніх часоў са сваімі суседзямі: украінцамі, палякамі, расіянамі, прыбалтамі. У розныя стагоддзі ў нашым сяле пражывала ад 145 (1840 г.) да 2172 (2015 г.) чалавек.

Ежа (яда) нашых продкаў была простай, натуральнай, як расліннага так і жывёльнага паходжання. Характар яе, як і ва ўсіх народаў свету, у беларусаў таксама вызначаўся ўмовамі жыцця і гаспадарання. Так як нашы продкі ў асноўным былі земляробамі, жывёлаводамі і паляўнічымі, то падмацоўвалі яны свае сілы шчаўём, цыбуляй лугавой, часнаком палявым, баршчавіком, лебядой свойскай, мясам дзікіх і дамашніх жывёл, рачной ці азёрнай рыбай. Дапаўнялі рацыён садавіна і ягады, грыбы і мёд. Тое-сёе спажывалі свежым, многае, дзеля розных пор года, захоўвалі — вялілі, сушылі, квасілі, марозілі нарыхтаваным зімой лёдам, вэндзілі, салілі. Даследчыкі лічаць, што любімай стравай нашых продкаў была каша, з абтоўчанага або сечанага і молатага зерня (крупы і мука). Такую кашу, як і з цэлага зерня ячменю, аўса, а таксама з пшаніцы (куцця, гушча, кісель, саладуха), гатуюць і цяпер, думаецца, што будучыя пакаленні вернуцца да здаровай натуральнай ежы, калі не “перасолім” нашу зямельку мінеральнымі ўгнаеннямі.

Ад сябе хачу дадаць, што нашы бабулі добра памяталі “тэхналогіі” прыгатавання страў тых часоў, сваіх бабуль і прабабуль. Яны перадаваліся з пакалення ў пакаленне. А наша памяць захавала да сённяшніх дзён не толькі іх знаёмыя назвы, але і іх пахі і смак. Гэтыя ўспаміны выклікаюць у нас сёння шчымлівае пачуцце ўдзячнасці да нашых родных і шкадаванне аб іх незваротнасці, як і незваротным часе нашага далёкага дзяцінства.

На працягу апошніх 120 гадоў (1720-1840) Астрамечына належала небагатаму княжаскаму роду — Сузінам, герб “Рох-III” (Выяву якога нашы жыхары мелі і маюць магчымасць бачыць вось ужо 170 год ля Свята–Міхайлаўскай царквы. П.І.). Сузіны вялі сваю радаслоўную з канца ХV стагоддзя (ад Багдана Рыгоравіча Сузіна 1485 г., у 1596 перасяліліся з цвяржскога княства (1247-1485 — уваход у Рускую дзяржаву) ў Літву).

1720-1738 гг. – Валоданне Сузіна Міхаіла Станіслававіча, Ганны Сузіной (з Серакоўскіх) — канюшых Бересцейскага ваяводства, якія ахвяравалі грошы на пабудову 2-га драўлянага будынка царквы.

98. Фундушовая запись на Остромечевскую церковь.

Акт фундуша (пожертвования) Остромечевской церкви, написанный 19 июля 1720 года, подтвержденный 17 июля 1738 года.

“Года тысяча семьсот тридцать восьмого, месяца июля, семнадцатого дня. В магистрате городском Брестском и актами старостянскими предо мной, Францишком с Хжанова, Хжановским — ловчим и подстаростой судовым, воеводства Брестского, ставший во очию просвитор церкви Остромечевской Томаш Павлович, пожертвование на реч, в нём ниже вызначенную себе и наследственникам своим, служащим от акта города Бреста, годом, в эти слова писаны:

“Мы, Михаил Станислав Сузин — конюший воеводства Брестского и Анна из Сераковских, Сузинова — конюшая Брестская, супруги, делаем известие настоящего и будущего, Веру людям, кому об этом знать положено, иж мы посоветовавшись обоюдно, к вечной похвалы Божей умноженную, построили на наши пожертвования церковь в собственном имении нашем, названом Остромечево в воеводстве Брестском лежащее, находящееся в которой, чтобы вечные времена отправлялась хвала Богу неустанно… (далее 2 страницы А-4 текста П.И.) Пожертвование (фундуш) дано церкви Остромечевской от вельможных панов фундаторов. Дано во Владимире-(Волынском. П.А.) 20 июля года Господня 1720-го, Леон Кишка — Митрополит всея Руси, Епископ Владимирский и Брестский… “…Михаил и Анна Сузиновы передают священнику Иоану Савицкому подробное ограничение фундуша вновь построенной Остромечевской церкви (значит это второе здание церкви!!! П.И.), каковое ограничение утверждено митрополитом всей Руси Кишкою”.
(Копия из: “Актов, издававшихся Виленскою Археографическою Коммиссией Том III Акты Брестского Г(о)родского Суда, Вільна, 1870. В типографии Губернского Правления”.)

Царква гэтая, як нам вядома, была ўніяцкай пасля падпісання ў 1596 годзе Берасцейскай уніі. Менавіта ў тыя гады былі напісаны і выконваліся музычныя творы сярэднявечча. “Яны спалучалі мясцовыя напаўфальклорныя традыцыі ў музыцы з італьянскімі і французскімі ўплывамі. Стылістыка песенных і танцавальных твораў блізкая да стылістыкі кантаў і псалмоў…” (Ларыса Касцюкавец, Адам Восіпавіч Малдзіс, ВКЛ, том 2-гі, ст. 455. П.І.) Сёння мы называем гэты зборнік з нотамі “Астрамечаўскім рукапісам”, арыгінал яго знаходзіцца ў Ягелонскай бібліятэцы ў Кракаве, у Польшчы, дзе ён афіцыйна называецца “Ягелонскім рукапісам”. Аб гэтым можна прачытаць у Брэсцкім раённым краязнаўчым альманаху з аднайменнай назвай — “Астрамечаўскі рукапіс” №1, 2013 года, ст. 10-16. Думаецца, што гэтая назва застанецца ў гісторыі сяла назаўжды.

1795 г. – Астрамечына знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі, Слонімскай губерніі, Лышчыцкай воласці.

1797 г. – У Літоўскай губерніі.

1801 г. – У Гродзенскай губерніі. Вотчынны маёнтак памешчыкаў Нямцэвічаў — Астрамечаўскі фальварак і частка сяла. (2-я частка сяла Плянта была валоданнем памешчыка Юліяна Сузіна (1788 г.) і Урсулы Швыкоўскай (1790 г.н.). Пазней у валоданне Астрамечавам ўступіў яшчэ адзін уладальнік з прадстаўнікоў другога княжаскага роду, продкі якога мелі даўнія карані радства з Агінскімі — Юзэф Ігнацій Пузына (1800-1874 гг.), палкоўнік, які ў 1840 годзе пабраўся шлюбам з малодшай дачкой Юліяна Сузіна і яго жонкі Урсулы Швыкоўскай — Разаліяй (1822-1908 гг., пахавана ў Наролі). Разалія атрымала частку надзелаў Астрамечаўскіх зямель ад бацькоў у пасаг. Невядомы падрабязнасці, аднак у другой палавіне ХIХ стагоддзя ў сяле Астрамечава, на захад ад сядзібы Сузінаў быў пабудаваны двухпавярховы будынак Пузынаў з прылягаючай акультуранай тэрыторыяй: сажалкамі, садам, скверам, з рэдкімі для нашай мясцовасці дрэвамі і кустаўём. (Дом і сёння існуе, у ім жывуць сем’і жыхароў Астрамечава). Вакол дома быў разбіты сквер і пасаджаны сад, якія існавалі яшчэ да 1970 года.

Такім чынам, з 1822 і да 1939 года ў сяле Астрамечава было два маёнткі — старэйшы з іх з паркам, пабудаваны ў канцы ХVIII стагоддзя (1770/90) з невялікім домам, гэта маёнтак або як яго людзі называлі — ДВОР “Юзэфіны”, ва урочышчы Плянта. (Дом з гэтага маёнтка і сёння стаіць насупраць царквы. Яго перанеслі сюды ў 1961 годзе. Сёння ніхто і не здагадваецца, што гэта самы старэйшы драўляны дом у нашым сяле — яму больш за 220 год).

Што тычыцца трэцяга будынку Астрамечаўскай царквы, то ў гэтым годзе мне пашанцавала разгадаць адну з трох таямніц нашай Свята-Міхаўлаўскай царквы яе дакладны год збудавання — 1840 і хто быў галоўным фундатарам, акрамя прыхаджан 7-мі суседніх вёсак. Гэта родная сястра Юліяна Сузіна — Ганна Сузіна (1780-1846), якая была замужам за Юзефам Швыкоўскім (1780-1823) з маёнтка Мін(ь)кавічы (сёння Камянецкага раёна). У іх быў сын Ян Швыкоўскі, жанаты на Марыі з рода Урсын-Нямцэвічаў, маёнтак з сядзібным домам якіх знаходзіўся ў 8 вярстах ад Астрамечава, у Скоках. Ян Швыкоўскі ў 1846 годзе быў арыштаваны за ўдзел у падрыхтоўцы так званага “Брэсцкага загавору” і сасланы ў Аранбург.

Ганна Сузіна ў 1846 годзе памерла. Верыцца, што яна пахавана адной з першых у склепе пад помнікам, які знаходзіцца справа ад Свята-Міхайлаўскай царквы, як заслужыўшая такой пашаны ад мясцовых жыхароў. Другім тут можа быць пахаваны Юзеф Ігнацій Пузына (1800-1874), дзед знакамітага паэта, пісьменніка і гісторыка Пузыны Юзэфа Эдварда (1878-1949 гг.), бацька якога, Юзэф Марцін Адольф Пузына, нарадзіўся ў Астрамечава (26.02.1846 — 1914), пахаваны ў Варшаве. У 50-“гвалтоўна-атэістычныя” часы ХХ стагоддзя ўсе тры надпісы былі затынкаваны. Нам, жывым, патрэбна зрабіць усё, каб на помніку з’явіліся прозвішчы тых, хто пахаваны побач з царквою.

У 1840-1846 гадах царкву актыўна наведвалі вернікі. Спланаваны, як ўніяцкі, новы будынак з 1840 года, пасля адмены ўніяцтва на Беларусі і ва Украіне, стаў праваслаўнай Свята-Міхайлаўскай царквой, якой яна існуе і да нашых дзён. Былі ў час дзейнасці царквы свае памятныя падзеі. Так, у час наведвання Брэсцкай крэпасці, а таксама манёўраў рускай арміі ў непасрэднай блізкасці ад граніцы, за ст. Лышчыцы, у 1886 годзе, накіроўваючыся ў Белавежскую пушчу, расійскі імператар Аляксандр III з жонкай — Марыяй Фёдараўнай і сынам Мікалаем наведалі Астрамечаўскую царкву ў час службы і аставілі памятны запіс.

19.09.1996 года царкву наведаў Высокапрыэсвяшчэннейшы Філарэт, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх Усяе Беларусі.

Царква ўсе свае гады з’яўлялася мясцовым архівам: у ёй адбываліся вянчанні, тут хрысцілі наванароджаных, адпявалі памершых, маліліся перад Богам за продкаў і дзяцей. Дарэчы, наша царква адна з нямногіх, якую не змаглі разбурыць ніякія ўлады: ні царскія, ні польскія, ні нямецкія і нават савецкія, невялікія бунты ў 30-я гады ХХ стагоддзя былі, нават вызывалася конная паліцыя з Матыкальскай гміны. Аднак усё вырашылася мірным шляхам. Царква засталася храмам для праваслаўных вернікаў, а вернікі-католікі атрымалі адзін пакой для малення ў доме Уладзімежа Пузыны. Сам Уладзімеж Пузына ў гэты час пераехаў у маёнтак Грымяча (Камянецкі раён), дзе пражывала яго сястра — Марыя Аляксандра, а адтуль пераехаў у Вялікую Бераставіцу (сёння Гродзенскай вобласці), памёр у 1930 годзе ў Зелехіне. Пажадана быць нашай Свята-Міхайлаўскай царкве храмам Божым на доўгія вякі!.. Хаця гісторыя яе яшчэ не зусім раскрыта і дапісана, яна чакае свайго даследвання…

Некалькі сказаў аб роднай Астрамечаўскай школе, якая святкуе ў бягучым годзе свой 150-гадовы юбілей:

(Архіўная даведка)

“… народная школа — народнае вучылішча — было адкрыта ў сяле Астрамечава Брэсцкага ўезда ў 1866 годзе. Школа размяшчалася ў грамадскім доме. На ўтрыманне школы адпускалася 206 руб. 50 коп. ад сельскай грамады і 100 рублёў у год ад Міністэрства адукацыі. Колькасць вучняў у 1885 годзе — 61 хлопчык.

Настаўнікам быў Аляксандр Здановіч, які скончыў Свіслацкую настаўніцкую семінарыю. На пасадзе настаўніка Астрамечаўскага народнага вучылішча знаходзіўся з 1884 года.

Законанастаўнікам быў праваслаўны святар Леанід Львовіч Раманскі (бацька, Леў Антонавіч, пахаваны ў 1880 г. на цвінтары Астрамечаўскай царквы), на гэтай пасадзе працаваў з 1 студзеня 1881 года. На 1901 год тут было (ужо) 110 вучняў, у тым ліку 36 дзяўчынак”

[“Памятная кніжка Віленскага навучальнага учебного вокруга на 1885/1886 навучальны год”, Вільня, 1886 год, с. 168–169].
Дырэктар архіва К.П. Батракова
Загадчык аддзела М.Н. Сачек
[Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі ў г. Гродна № 4-4/196 ад 03.06.1999 г.]

“У 1908 годзе было адкрыта 2-х класнае вучылішча з большымі правамі паступлення ў рамесляныя вучылішчы. (“Наша Ніва” №36/1908 г. NEMA)

З 1909/10 навучальнага года дзяўчынак вучылі ў школе плесці карункі веніцыянскія і розныя хітрыя дэсені. (“Наша Ніва” №25 1908 год. NEMA)

Такіх допісаў у газету было яшчэ некалькі ў розныя гады (П.І.).

Калі пачалася руска-японская вайна, многія былыя вучні адправіліся на Далёкі Усход, некаторыя з іх загінулі, другія вярнуліся з узнагародамі. Сярод іх былі Паўлючык Мікіта Вікенцьевіч, Муляўка Пракопій Сямёнавіч (будзе расстраляны пазней, ў 1937 годзе, у Маскве, на тэрыторыі Данскога манастыра), Панасюк Іван Андрэевіч, Панасюк Марк Харытонавіч у 1943 годзе загінуў у партызанскім атрадзе, Мінскай вобласці, Краўчук Сілуан і шмат іншых. Паўлючык М.В. з’яўляўся пазаштатным карэспандэнтам “Нашай Нівы”, як і браты Раманскія — Мікалай і Сяргей. Будучы студэнтамі Пецярбургскага ўніверсітэта, пісалі аб жыцці “остромычівцюв” у “Нашу Ніву” на працягу 1906-1911 гадоў. Яны ж разам з другімі студэнтамі садзейнічалі адкрыццю ў нас адной з першых народных бібліятэк (як іх называлі яшчэ да 50-х гадоў ХХ стагоддзя — (изб-читален). Роля нашай бібліятэкі ў жыцці жыхароў Астрамечава была заўсёды вельмі значная.

Бібліятэка імя Фларэнція Фёдаравіча Паўленкава 1905-1915 гг.

У лістападзе 2015 года наша знакамітая бібліятэка імя Ф.Ф. Паўленкава адзначыла свой 110-гадовы юбілей. Усе бібліятэкары, якія працавалі і працуюць у бібліятэцы, неслі і нясуць той агонь ведаў, які быў запалены ў далёкім 1905 годзе, але аб гэтым лепш скажуць яны самі. У зборніку ёсць раздзел, прысвечаны гісторыі бібліятэкі і яе першаму бібліятэкару і настаўніку — Зянкевічу Антону Паўлавічу, які да апошніх сваіх дзён перапісваўся са сваімі былымі астрамечаўскімі вучнямі, жывучы і працуючы ў Маскве. Прыязджаў на 50-гадовы юбілей бібліятэкі ў 1955 годзе, нашчадкі яго жывуць у Расіі, у тым ліку і ў г. Маскве.

Хачу сказаць яшчэ некалькі слоў аб пісьменнасці нашых дзядуль і бабуль і аб іх незвычайных памкненнях да навукі і чытання кніг. У 60-70 гады мне асабіста даводзілася сустракаць людзей сталага ўзросту з кнігай у руках падчас пасвіска кароў, коз або ў святочныя дні на лавачках ля хаты, і нават за сталом, асабліва доўгімі зімовымі вечарамі. А ў Астрамечава такіх было шмат…Каб не быць галаслоўным, прадэманструю некалькі фотаздымкаў сярэдзіны 60-х гадоў ХХ стагоддзя. Гэта Краўчук Сілуан, жыхар хутара “Ланы”, сын Іван і дачка Вольга якога — настаўнікі. Другі здымак Шыш Пелагея. (Внучка Надзея Мікалаеўна настаўніца замежнай мовы) Трэці здымак — удзельнік абароны Порт-Артура Паўлючык Мікіта Вікенцьевіч, Муляўка Фёкла і шмат другіх. Гэта адны з першых выпускнікоў народнай школы ў сяле Астрамечава, а такіх было больш за сотні. Яны заўсёды карысталіся ў аднавяскоўцаў асаблівай павагай…

Хронология основных дат школы в селе (деревне) Остромечево:

1866 г. Открытие первой народной школы в селе Остромечево.

1878 г. Народное училище, 76 обучающихся мальчиков и 9 девочек.

1886 г. Школа стала Церковно-Приходской (ЦПШ). В селе 23 двора, 348 жителей

1891 г. Церковно-Приходская Школа преобразована в народное училище.

1932-1939 гг. В деревне была школа “повшехна” — 6 классов на польском языке.

1940-1941 гг. Была открыта 7-летняя школа (директор Готовкин); была комсомольская ячейка; пионерская организация.

1940 г. В селе 155 дворов, 776 жителей.

1942-1943 гг. Нерегулярно работала начальная школа, которую посещало мало детей. Обучение велось на украинском языке.

28 июля 1944 г. Части Красной Армии I Белорусского фронта освободили наше село Остромечево и близлежащие деревни от фашистов.

1944 г. 1 сентября начала работать Остромечевская СШ.

1949 г. июнь I-й выпуск 10 класса Остромечевской СШ.

2016 г. май месяц — 150 лет со дня открытия первой школы в селе Остромечево.

Збіраючы матэрыялы да зборніка “Астрамечава і “остромычівці” — 2010 год, чуў ад нашых былых выпускнікоў і чытаў у іх лістах шчырую ўдзячнасць настаўнікам розных гадоў, асабліва першых пасляваенных... Большасці з іх няма ўжо з намі, але памяць аб іх жыве ў нашых успамінах, у фотаздымках, у кнігах, у артыкулах з газет і, канечне, у нашых сэрцах... Зінаіда Канстанцінаўна Курава і Брашко Мікалай Дзямідавіч — настаўнікі 1-га класа, Леаніда Афанасьеўна — настаўніца ў 3-4 классах. Вакуліч Уладзімір Цімафеевіч — наш класны кіраўнік, настаўнік гісторыі з 5 і да канца 11, Анастасія Пятроўна, Арцемукі Сямён Маісеевіч і Вольга Макараўна, Лідзія Паўлаўна Вьюн, завуч і настаўніца геаграфіі, Ляўчук Анатолій Канстанцінавіч, Мацвяюк Галіна Паўлаўна, наш народны заслужаны настаўнік нямецкай мовы Кузаўка Леанід Мікітавіч, Мельнікавы Цімафей Данілавіч, дырэктар школы і настаўнік фізікі, і Матрона Дмітраўна Мельнікава, настаўніца матэматыкі і многія, многія другія.

Наша ім вечная ўдзячнасць за іх самаадданую працу на ніве навучання тысяч вучняў у нашай знакамітай на Берасцейшчыне, Астрамечаўскай школе!

На сённяшні дзень, з 1949 па 2016 год, Астрамечаўскую сярэднюю школу закончылі 1024 вучні. Прафесію настаўніка з іх, па няпоўных падліках, выбралі звыш за 151; сёння 14 настаўнікаў школы з’яўляюцца яе былымі выпускнікамі, а колькі сталі інжынерамі, урачамі афіцэрамі. Некалькі соцен абралі прафесію рабочага, не менш працуе іх і ў сельскай гаспадарцы: аграномамі, эканамістамі, інжынерамі, камбайнерамі, вадзіцелямі. Сёння ў нашым знакамітым СПК “Астрамечава” працуюць больш за 150 (?) выпускнікоў мясцовай школы на розных рабочых месцах, 8 (?) з іх ліку — інжынерна-тэхнічныя спецыялісты.

Жадаю настаўнікам і вучням нашай роднай школы ў 150 гадовы яе юбілей несці і надалей той нязгасны факел ведаў, які быў запалены ў далёкім 1866 годзе. Ніколі не забываць тых, хто аддаў сваё сэрца, здароўе, веды нам, яе былым вучням. Мы, жывыя, павінны перадаць эстафету павагі да нашых настаўнікаў сваім дзецям і ўнукам, і каб гэта эстафета ішла з пакалення ў пакаленне. Сённяшнім настаўнікам і вучням ад усяе душы жадаю з гонарам несці і паважаць слаўную гісторыю Астрамечаўскай школы, зберагаць і множыць нашы даўнія школьныя традыцыіі.

Першая Сусветная вайна 1914 года…

Чорная паласа ў жыцці маіх землякоў наступіла, калі пачалася Першая сусветная вайна. Маладыя юнакі, якія служылі ў царскай арміі, у розных гарадах Расійскай імперыі, пайшлі на фронт у самым пачатку вайны: Паднюк Ульян, Панасюк Якаў Харытонавіч, Краўчук Сілуан, Ляшук Андрэй Фядосавіч і другія. Вялікія пакуты прыйшлося перажыць жыхарам сяла Астрамечава. Іх чакала амаль 6–цігадовая разлука з роднымі мясцінамі. Аб гадах бежанства памяталі і гаварылі ў кожнай сям’і.

Вось урывак з успаміну дачкі аднаго з былых жыхароў сяла (Шыш Марыя Ціманаўна, Новыя Лышчыцы, Брэсцкі раён, 2009 г.), бацькі жылі на хутары “Лыпкі”, в. Астрамечава. (П.І.)

“В то время, когда немецкий фронт вплотную подошел к Остромечеву, казацкий отряд царской армии приказал населению готовиться к выезду из родных мест. Жители не хотели сниматься с места, где родились и жили. И где-то 20-21 августа 1915 года караван повозок и людей отправился в сторону Бреста. Когда мы были за д. Кошилово, на горе (а это высшая точка Брестского района), увидели Остромичи в огне и дыму. Казаки поджигали дома, сараи, чтобы ничего не оставить “кайзеровцам”.

Жителям ничего другого не оставалось, как продолжить путь в сторону Бреста. Им предстоял путь в разные губернии России, Украины, Кавказа, и в лучшем случае в некоторые области Восточной Белоруссии. Но до этого им еще пришлось около 10 дней двигаться пешком через Кобрин в сторону станции Барановичи. В пути следования их кормили с полевых кухонь. Часто были налеты кайзеровских “аэропланов”, как называли их “остромычивци”. Жители Остромечево были вывезены в Тамбовскую, Нижегородскую, Челябинскую, Воронежскую, Полтавскую губернии, на Кубань, на Дон и Кавказ. Из рассказов дедушек и бабушек о том периоде можно было узнать многое. Население встречало их очень благосклонно и радушно. Предоставлялось место для проживания, изыскивались места для работы. Большие семьи получали небольшую денежную помощь.

Но все жили надеждой на возвращение в свое родное село Остромычи. Из воспоминаний наших земляков мы узнавали, что они научились в беженстве многому у местного населения. Речь обогатилась множеством пословиц и поговорок, песен, легенд, былин. А ведь это было время двух революций и гражданской войны. Некоторые из “беженцев” ушли в Красную Армию добровольцами, другие успели до 1917 года съездить в Америку, чтобы заработать денег. Многие создали семьи, и их наследники живут в России до сих пор. Большинство “остромычивцюв” возвратились на родину: одни с фронта после 1921 года, другие из немецкого плена, а третьи — с беженства. Но вернулись уже в другое государство — в Речь Посполиту Польску… ”

Жизнь при польской власти (с 1921 по 23сентября 1939 гг.).

Вернувшиеся жители Остромечева из “беженства” часто вспоминали, что село нельзя было узнать. На местах пепелищ и за сараями росли сорняки в человеческий рост. У одних остались “клуни”, каменные погреба, “свыронки”, сараи из камня со сгоревшими крышами, построенные еще в 1911–1914 годах (они стоят еще и сегодня), у кого не было, — приходилось строить землянки. Лишь спустя 3-4 года стали строить маленькие домики. Людям было очень трудно. Дерево возили повозками из Беловежской пущи, Ворохова, Медного, из-под г. Высокое. Другие жители сараи строили из местного бутового камня, ближе было подвозить. Польская власть давала кредиты на дерево, на приобретение инвентаря, но под очень высокие проценты. Это были 1921–34 годы. Жители влезали в долговое ярмо, однако другого выхода не было.

Из села после расселения (называемого парцеляцией, камосацыей) на хутора былo перевезено и построено 108 домов. Кроме того, к нам прибыли ещё 47 семей из Польши, которых называли ”осадниками”.

Как же складывалась жизнь в период польской оккупации? За пользование землей приходилось платить деньгами и натурой. Долгое время выплачивались кредиты, взятые на приобретение сельхозинвентаря: плугов, борон, сошек, соломорезок, “кератов”, молотилок, веялок и многого другого. Очень строго местные власти наказывали за антисанитарию у домов и сараев.

С 1932 года, как было сказано ранее, в селе была открыта школа “повшехна” — 6 классов. Посещать ее могли не все, так как дети в каждом доме выполняли определенную посильную работу, да и одежду ребенку для школы не каждый мог купить. Директором школы был Болеслав Флёрек (он же был и школьным инспектором на “крэсах всходних“).

“Юноши, достигшие возраста 19–20 лет, обязаны были служить в польской армии. Денежной единицей был злотый. В деревне было два магазина (“склепа”), “монопольки”. Один из них работал в доме поляка Россо. После установления советской власти в сентябре 1939 года здесь размещался до 22 июня 1941 года Остромечевский сельсовет, как и после войны, вплоть до 70-х годов ХХ столетия.
[Воспоминание из письма Левчука А.К. 2009 год].

Начинать жить в чужом государстве было очень трудно. Среди населения Остромечево были и такие, кто бунтовал против польской власти. Они собирались на отдалённых хуторах, читали запрещённую литературу, газеты, слушали сооруженный детекторный приёмник, настроенный на Россию. По советским праздникам вывешивали красные флаги и транспаранты. Их, по-местному, называли “политиканами, коммунистами”. Это Бородей Александр Григорьевич, Данилюк Андрей Васильевич, Панасюки — Марк и Иван Харитоновичи, Романюк Лукаш, Шиш Семён Демидович. К ним примыкали и некоторые молодые люди Мизерия Семён Филиппович. Полиция часто их “накрывала”, арестовывала. Их периодически сажали в тюрьму. Более 10 человек в 30-е годы перешли польско-русскую границу за Барановичами. Те, кто остановился в Минской области, жили там и работали. Другие же, попавшие в отдалённые области России, были репрессированы и отосланы в лагеря. Их посчитали “польскими шпионами”. Некоторые были расстреляны, в 60-е годы реабилитированы: Мулявко Прокофий Семёнович. Реабилитирован 11.08.1956 г.
[Информация базы данных общества “Мемориал, 2009г.].

Впереди был сентябрь 1939 года, ещё одна трагическая страница в жизни населения многострадальной Беларуси, и конечно же, жителей села Остромечево: это было начало второй мировой войны. Некоторых мужчин забрали на польско-немецкую войну, а 23 сентября 1939 года в деревню пришли “первые Советы”, как говорили наши родители и деды. Западная Белоруссия была освобождена частями Красной Армии от польской оккупации. В Остромечево была установлена местная советская власть — начал функционировать сельсовет. Были избраны представители власти: председатель (в 1939 году — Шиш Иван, в 1940-41 — Вечорек); секретарь — Семак Степан и депутаты сельсовета из числа крестьян.

В сёлах в 1940/41 годах начали организовываться коллективные хозяйства (колхозы). Шла эта работа медленно, поскольку в районах Западной Белоруссии была своя специфика. Люди имели землю в частном владении. За это время из сёл и деревень было вывезено большое количество, как их называли, “кулацких” и многих польских семей в районы крайнего Севера и в Казахстан. Это была ещё одна чёрная страница в жизни не только Остромечева, но и всей Западной Белоруссии.

Остромечево во время немецкой оккупации.

Недолго просуществовала советская власть после изгнания польской власти с наших земель. 22 июня 1941 года Германия нарушила мирный договор и в 3.55 всей своей мощью обрушилась на границу СССР. Началась Великая Отечественная война, ставшая ещё одним тяжёлейшим испытанием моим родным, близким и всем односельчанам. Уже в 5.30 в Остромечево по полям, засеянным рожью, цепью шли фашисты, добивая раненых, отступающих пограничников, красноармейцев и лётчиков с разбомбленного аэродрома в Лыщицах. С первых же дней установился “новый немецкий порядок”. На въезде в д. Остромечево была установлена “брама” и шлагбаум; вывешен фашистский флаг и флаг с украинским трезубцем. Новая власть установила по речке Люта границу. Деревни Цюприки, Бояры, Рудавец, Покры, Блювиничи и другие вошли в состав Восточной Пруссии, а деревни по эту сторону речки стали территорией Украины. Граница охранялась немцами. Население должно было отрабатывать определенное количество дней, как называли наши родители, у “ляндвирта”, на бывших полях помещиков Сосновского и Лясковского, в урочище Вылычково, или в Лыщицком фольварке. Никто никаких денег, разумеется, не платил, а вот получить “плетку” можно было очень часто. Кроме всякого рода отработок, налогов, надо было сдавать ещё немецким властям молоко, зерно, яйца и другие продукты.

С 1942 года оккупанты начали вывозить людей на принудительные работы в Германию. Из Остромечева было вывезено под Кенигсберг 10 молодых людей, в том числе мой отец, Алексей Иванович, 1923 года рождения, его брат, Федор Иванович, 1925 года рождения, Вьюн Нина, Волчок Надежда, Данилюк Любовь Александровна, Кравчук Анна, Петручик Степан, Мисиюк Надежда, Кравчук Николай...

Мой отец и дядя в январе 1945 года были мобилизованы после взятия города Мэтгетэна в Восточной Пруссии на 3-й Белорусский фронт (командующий — генерал Иван Данилович Черняховски. В 52-м гвардейском стрелковом полку отец был пулеметчиком РПД, дядя — автоматчиком танкового батальона. Отец был дважды ранен, контужен, вернулся с фронта инвалидом I группы, в возрасте 52 лет умер в 1975 году. Дядя ровно за месяц до Победы погиб (8 апреля 1945 г.) у поселка Варчен, под Кенигсбергом, похоронен в поселке Переяславское Зеленоградского района Калининградской области. 9 жителей, вывезенных на работу в Германию, вернулись после Победы домой.

Трагично сложилась судьба жителя Остромечево Романюка Лукаша, который был коммунистом-подпольщиком при Польше и активистом при “первых Советах” с сентября 1939 по 23 июня 1941 годах. В июне 1942 г. он был арестован немцами, тоже произошло и с Бородеем Александром. С ними были уроженцы Остромечево: Сацюк Иван, Иванюк Степан, Их расстреляли за то, что они при Польше были коммунистами, а в 1942 — устанавливали связь с партизанами. Бородея Александра и Романюка Лукаша с партизанами свел бывший пленный Глухов Павел, которого позднее немцы убили. В том же 1942 году, 4 ноября, за поиски связи с созданным под Щебрином партизанским отрядом был расстрелян на глазах священника — отца Стефания, сын, Анатолий Степанович Парфенюк, (похоронен на цвинтаре Свято-Михайловской церкви в Остромечево П.И.) “Иванюк Степан Федорович (1904–1943). Семья жила в д. Плянта (сегодня улица Дружбы в д. Остромечево). В течение двух лет у них в сарае прятался советский военнопленный Сергей. В 1943 году это стало известно немцам, его выследили и посадили в брестскую тюрьму. В 1943 году он был расстрелян, где был расстрелен и Иванюк Степан.

[Из письма Кузавко Алексея Никитича, бухгалтера правления колхоза “Память Ильича”, 2009 год].

В деревне была организована небольшая подпольная группа, в которую входили: Полх Степан Терентьевич, его жена Полх (Козёл) Ольга Ивановна, Кондратюк Мария и Козёл Вера. Они прятали у себя несколько бывших военнослужащих Лыщицкого военного аэродрома, которые не успели уйти на восток. В 1942 году, в марте месяце бывших военнослужащих переправили в Шебринский лес, в одну из первых партизанских групп во главе с политруком И.В. Солейко. В частности, из Остромечево сюда был переправлен С.Д. Чубаров. Немцами были арестованы и вывезены в неизвестном направлении ещё несколько русских военнопленных, которые жили у жителей Остромечево и выходили на работы. Немцы и “власовцы” бесчинствовали в деревне до марта 1944 года.

(Из письма Панасюка В.Г., жителя г. Бреста, 19 июля 2008 года).

“Жилось людям плохо, не хватало продуктов питания, не было керосина, топлива. Если кто-то тайком пытался выкормить и убить для собственных нужд поросенка или теленка, и об этом узнавали немцы, то к таким хозяевам применялось физическое наказание, а мясо и сало конфисковывалось. Трудности возникли в связи с отсутствием соли, хозяйственного мыла. Люди сами варили мыло. Были даже вспышки тифа. Всех бед и проблем просто не перечесть. Жителям надоела эксплуатация, унижение человеческого достоинства царской, помещичьей, польской и немецкой властями. Они очень надеялись на скорейшее освобождение”. За четыре месяца до освобождения Остромечева, в один из мартовских дней (а точнее 21-22 марта 1944 года) по деревне со стороны Демянчиц, Рудавца двигался необычный многочисленный отряд, одетый в разные одежды, вооруженный различным оружием. Было много повозок, на которых везли раненых. Повозки были запряжены лошадьми, но, к большому удивлению населения, с грузами в колонне шли верблюды. Несколько партизан на короткое время остановилось у дома местного “коваля” — Панасюка Андрея Феодосьевича. Партизаны поили верблюдов и лошадей, а их самих дед Андрей и баба Ксения угостили тем, что было в доме. Из разговора выяснилось, что это украинские партизаны-ковпаковцы. Это был, возможно, по количеству партизан, полк или его часть. Об этом факте рассказывало после войны всё взрослое население. По рассказам жителей, среди партизан-ковпаковцев был один по фамилии Кириченко (Роман), вероятно, в честь которого и названа одна из старейших улиц села.

[Биография Кириченко Романа есть в подготовленном 2-м издании книги “От Остромечина до Остромечева”, его сын и внуки живут в Минске П.И.].

Немцам, которые ещё находились в деревне, был дан приказ убраться в один из соседних гарнизонов и не ввязываться в бой с ковпаковцами. Три года тому назад мне подарили книгу “Вимание, Ковпак!”, авторы: герой СССР Пётр Брайко и Оксана Калиненко, издательство “ДОСААФ” Москва, 1971 год. В ней есть воспоминания именно об этих событиях по месяцам. Этот рейд был тактическим маневром одного полка, дающим возможность 2-м другим нанести немцам большой урон в районе Беловежской пущи. 27 июля 1944 года советские войска начали операцию по освобождению города Бреста и близлежащих деревень. Были бомбежки города, особенно по ночам. Над нашей деревней почти каждую ночь висели “фонари” из осветительных ракет. Люди боялись и прятались в землянках, называемых “схронами”, ночью, и днем, только изредка выходили на воздух. В освобождении Остромечева участвовали красноармейцы 28-й армии 1-го Белорусского фронта, стрелковые полки, танки, даже кавалеристы конно-механизированного корпуса генерала Иссы Плиева. Освобождение деревни и всех хуторов произошло 28 июля 1944 года после 12 часов дня.

Многие бойцы при освобождении нашей деревни погибли. Их останки после окончания боев были собраны и похоронены в центре деревни, у здания школы. Уже в 1944 году на могиле был поставлен первый скромный памятник. В 70-е годы был сооружён памятник по другому проекту, он и находился в другом месте, а в 1987 году останки погибших из д. Остромечево и еще из 9-ти деревень Лыщицкого сельского совета были перезахоронены в братскую могилу в конце улицы Кириченко, над которой возвысился величественный монумент. Проект памятника-стелы разработан студентами и преподавателями Брестского инженерно-строительного института. На плитах — фамилии 102 красноармейцев, погибших при освобождении деревень сельсовета, 19 наших земляков, погибших и пропавших без вести на разных фронтах.

В августе 1944 года в деревне вновь установилась советская власть (как у нас население называло — “вторые Советы”. Председателем Остромечевского сельсовета с августа 1944 и до 1946 года был Коробейко. Война ещё продолжалась. В течение августа – сентября 1944 года из д. Остромечево 66 мужчин призывного возраста были мобилизованы на разные фронты: 1-й, 2-й, 3-й Белорусский, 1-й, 2-й Украинский и 7 в польскую дивизию имени Костюшко. До конца 1945 года 19 семей получили “похоронки” или извещения о погибших и без вести пропавших. До 1947 года 54 фронтовика вернулись, среди них были инвалиды I, II и III групп. На сегодняшний день все они ушли в мир вечный. В 2015 году умер последний ветеран Великой Отечественной войны Рудяк Александр. Сегодня в Остромечеве проживает лишь один участник Великой Отечественной войны, уроженец Ганцевичского района Брестской области Жданюк Константин.

Перед жителями Остромечева после освобождения от немецко-фашистских захватчиков стояло много задач. И главная задача — с чего начать? Советская власть начала свою работу с регистрации всех жителей, открытия школы с 1 сентября 1944 года. Уже в июне 1949 года 15 юношей и девушек сдавали экзамены за курс средней школы. Так состоялся 1-й выпуск Остромечевской СШ, 60-летний юбилей которого был отмечен в 2009 году.

Подсобное хозяйство (1944–1949 годы)

С 1946 года председателем Остромечевского сельсовета работал неизменный Шиш Семен Демидович, вернувшийся со 2-го Украинского фронта и отслуживший еще год в столице Австрии — Вене. Сразу же после освобождения деревни от немцев опять встал вопрос о форме землевладения. Это был очень сложный экономический и политический вопрос, поскольку в 1939–41 годах колхозы так и не успели организоваться. Земля находилась в частной собственности людей. Доводились планы сдачи поставок натуральной продукции государству. Такое положение было с 1944 по февраль 1949 года. Из воспоминаний жителей д. Остромечево Панасюка Владимира Григорьевича и Кузавко Алексея Никитича:

На землях выехавших поляков — Килбасы, Флёрэка, Ожеловского, Лещинского в урочье Лыпково, на землях Ожела, Лятушека и других в д. Плянта, в урочище Вылычково на землях Сосновского и Лясовского было организовано подсобное полувоенизированное хозяйство, работавшее, в основном, на нужды фронта (1944/45 годы) и армии (1946/49 годы). По рассказам, здесь содержались на долечивании лошади из войск, ушедших на Запад добивать фашистов, было даже несколько верблюдов. Управлялись с хозяйством военнослужащие самого старшего возраста, их называли “обозниками”, “дедами” в военной форме. Кроме того, после 1946 года здесь служили и молодые военнослужащие, призванные, в основном, из России. Здесь они жили, питались, обрабатывали несколько десятков гектаров земли. Некоторые за время службы, до февраля 1949 года, обзавелись семьями и остались на постоянное жительство. В хозяйстве работали врачами супруги: Булдыгин Михаил и Майба Нина Николаевна.

Сельское хозяйство Остромечева с 8 Февраля 1949 года и до февраля 2016 года.

8 февраля 1949 года состоялось первое собрание жителей села Остромечева, на котором присутствовали 77 крестьян. Большинством голосов было организован первое коллективное хозяйство в д. Остромечево, названное — колхоз “Память Ильича”. Было рассмотрено 44 заявления о вступлении в колхоз. Первым председателем колхоза в результате открытого голосования стал один из трёх кандидатов — Данилюк Андрей Васильевич. В состав членов правления, по большинству голосов, были избраны: Мизерия Семён Филиппович, Шиш Семён Демидович, Козавчук Алексей Миронович и Паднюк Михаил Ульянович. Членами ревизионной комиссии были избраны: Левчук Константин Александрович и Курочкина Елена Ивановна. Колхоз объединил 45 личных хозяйств

Уже в марте месяце были укомплектованы 3-и полеводческие бригады и 1-а строительная:

— 1-я полеводческая бригада — бригадир Паднюк Михаил Ульянович, закреплено 19 лошадей;

— 2-я полеводческая бригада — бригадир Мисеюк Иван Миронович, закреплено 20 лошадей;

— 3-я полеводческая бригада — бригадир Мизерия Семён Филиппович, закреплено 19 лошадей;

— строительная бригада — бригадир Мулявко Фёдор Аксентьевич, (5 человек),

а также:

— звено огородников — руководитель звена Левчук Константин Александрович;

— противопожарная команда, (3 человека).

Заместителем председателя был назначен бригадзир 1-й полеводческой бригады — Паднюк Михаил Ульянович.

В марте 1949 года в пользование колхозом “Память Ильича” было отведено 780 гектаров земли (Решение №124 исполкома Брестского районного совета депутатов трудящихся от 02.03.1949), а в сентябре исполком Брестского районного совета депутатов (Решение № 640 от 23. 09. 1949) в связи с выдачей колхозу государственного акта на вечное пользование землёй решил:

1. Закрепить на вечное пользование за колхозом “Память Ильича” территории общей площадью 1043 га;

2. Оставить в пользовании нижеперечисленных побочных землевладельцев, размещённых внутри территории колхоза, следующее количество земли:

— крестьян-единоличников в Остромечеве — 15 га;

— участок Остромечевской средней школы — 4 га;

— участок сельсовета — 0,50 га;

— участок остромечевской церкви — 0,45 га;

— дороги районного значения — 22,05 га,

Исключить эти земли из состава земель, закреплённых за колхозом по государственному акту.

Жизнь в послевоенное время

Итак, как было принято считать, 99,9% населения вступили в колхоз, который назывался “Память Ильича”. Это были очень трудные послевоенные годы. А как же “выживали” люди в те тяжелые годы? 44 молодых и среднего возраста мужчин вернулись с фронта, 19 погибли и пропали без вести. Вся тяжесть работ легла на женские плечи и плечи стариков и подростков. Семьи колхозников получили земельные наделы 0,30 га. По возможности, старались держать домашний скот, что помогало кормить семьи. Денежная оплата отсутствовала до 1961 года, а натуральная была мизерной. А чтобы купить что-то из продуктов, одежды или посуды, жители продавали молоко, яйца, картофель, позднее яблоки, черешню в Бресте на рынке. А туда ездили грузовыми автомобилями, которые появились в колхозе с 1955–57 годов. После войны население выпекало дома свой вкусный хлеб. Позднее его стали привозить со станции Лыщицы, где находилась пекарня. Возили повозкой, в крытой будке, зимой на санях. Надо сказать, что зимы до конца 60-х были настоящими, морозными, снежными.

Чтобы рассказать о нашей деревне и её трудолюбивых людях, мало будет и нескольких томов. А если учесть, что мы всегда ограничены во времени, то лучше это сделать в свободное время: в выходные дни, в православные праздники, прочитав материалы в книгах, журнале, открыв интернет по адресу, в котором уже сегодня доступна желающим более подробная информация о нашей деревне — о людях и событиях в разные годы.

За время существования коллективного хозяйства в д. Остромечево с 1949 года по февраль 2016 года было осуществлено 10 реорганизаций:

Первое объединение — 30 марта 1952 года.

Второе воссоединение — 24 декабря 1952 года.

Третье укрупнение — 29 января1954 года.

Четвёртое объединение — 1981 год.

Пятая реорганизация — 16 октября 1982 года — в колхоз-комбинат “Память Ильича”.

Шестое объединение — 12 июня 1986 года.

Седьмое образование — СП “Остромечево”, в 1988 году.

Восьмое переименование — СКП “Остромечево” (с 13 августа 1992 г.)

Девятое переименование — СКП “Остромечево” в СПК (Сельскохозяйственный Производственный Кооператыв) “Остромечево”. 10 июля 2003 года

Десятое переименование ООО “Остромечево” — в феврале 2016 года.

[Копия из архивных материало в СКП “Остромечево”, 2009 год].

Председатели колхоза “Память Ильича”

До 15 марта 1982 года нашим сельскохозяйственным предприятием руководили 5 человек (председателей):

Данилюк Андрей Васильевич — 08.02.1949–1952 гг.

Мизерия Семен Филиппович — 1952–1957 гг.

Деришев Иван Васильевич — 1957–1961 гг.

Мизерия Семен Филиппович — 1961–1976 гг.

Дулевич Михаил Васильевич — 1976–15.03.1982 гг.

Скакун Алексей Степанович с 15.03.1982 гг.

Колхоза-комбината “Память Ильича” (с 16 октября 1982 г. — председатель Скакун Алексей Степанович.

ООО “Остромечево” (с февраля 2016г.) — директор Буряк Олег Анатольевич.

Население (1833 — 2015 гг.)

• 1833 год — 160 ревиз. душ. А.Т. Федорук ”Старин. усадьбы Берестейщины”. с. 404,5.

• 1840 год — 20 дворов, 145 жителей

• 1860 год — 86 мужчин, 90 женщин = 176

• 1876 год — 51 двор, 153 мужчины. 142 женщины = 295

• 1878 год — 195 жителей

• 1886 год — 23 двора, 348 жителей

• 1897 год — 43 двора, 316 жителей

• 1905 год — 894 жителя

• 1921 год — 29 дворов, 141 житель

• 1921 год — Остромечево и Плянта насчитывают 233 мужчины и 193 женщины = 426 жителей (“Ведомости Остромечевской церкви”)

• 1925.25.01. — 205 мужчин, 199 женщин = 404 жителя

• 1940 год — 155 дворов, 776 жителей

• 1997 год — 570 хозяйств, 1904 жителя

• 2015 год — 686 хозяйств 2172 жителя (коренных жителей — 58 или 2,4%).

• Женщин — 1079

• Мужчин — 1093

• Детей до 18 лет — 456

• Девушек — 208

• Юношей — 248

• Пенсионеров — 329

• Женщин — 242

• Мужчин — 87

Инфраструктура Остромечева сегодня:

• Амбулатория

• Баня

• Гостиница

• Дворец культуры и библиотека

• Звероферма

• Кансервный завод

• Комбинат бытового обслуживания

• Комбинат стройматериалов КСК

• Магазин “Остромечево”

• Магазин по продаже меховых изделий

• Отделение связи

• Продовольственный и промтоварный магазины

• Районный Дом ремёсел

• Свята-Михайловская церковь

• Средняя школа

• Столовая

• Участок администрации ОАО “Остромечево”

• Фельшерско-Акушерский Пункт (ФАП)

• Филиал Брестского ЖКХ “Лышчицкое ЖКХ”

• Цех по пошиву меховых изделий

Мне остаётся пожелать нашим уважаемым гостям приятных встреч на нашей остромечевской земле и добрых впечатлений, а впоследствии — добрых воспоминаний.

Особую благодарность от моих земляков, уроженцев деревни Остромечево, и себя лично хочу искренне выразить Алексею Степановичу Скакуну, прекрасному человеку, грамотному руководителю, который в этой должности трудился более 34 лет, всем членам правления, работникам и жителям д. Остромечево за то, что они все своим трудом приумножают славу хлебороба и что наша деревня не разделила судьбы непереспективных, а стала одним из передовых хозяйств в нашей родной Республике Беларусь. Благодаря жителям деревни и работникам ООО “Остромечево” о нас знают далеко за пределами нашей Республики Беларусь.

Вам, моим дорогим землякам, вашим семьям, родным и близким “всим остромычивцям” здоровья, долголетия, бодрости, душевного равновесия, долгих лет жизни под ясным мирным небом и Божьей помощи!!!

А нашим уважаемым гостям приятных встреч на нашей остромечевской земле и добрых впечатлений, а в последствии — добрых воспоминаний.

Всегда с искренним уважением и наилучшими пожеланиями И.А. Панасюк,
уроженец хутора “Лыпкы” села Остромечево Брестского района.
Полесье, Лунинец

На верх старонкі


 • Докладnew
 • Остромечево и остромычивци
 • Предисловие
 • Дела давно минувших дней
 • Легенды о селе Остромечево
 • Род Пузыны
 • Заметки из «Нашей нивы»
 • Урочища (хутора) (1935–1960)
 • «За польским часом»
 • Подсобное хозяйство
 • Хутор Вылычково
 • Владычицы
 • Почта в Остромечеве
 • Повзрослевшее детство
 • Сказ о матери
 • Далекое детство
 • Жизнь в послевоенное время
 • Есть только миг...
 • Памяти земляков
 • Мой старший брат
 • Невозвратимое…
 • Мы родом из детства
 • Природа нашего детства
 • Пословицы, поговорки
 • Песни
 • Прымовкы, шчыталки, игры
 • Школа
 • Народные училища Брестчины
 • Они были первыми
 • А жизнь короткая такая
 • «Школа»
 • Сочинение на заданную тему
 • Незабываемое...
 • Отец, Учитель, Человек
 • Годы далекой юности
 • Всегда помню учителей
 • Я был первым выпускником
 • И запах сирени 45-го...
 • Самый «классный» класс...
 • Школьные годы чудесные...
 • Жизнь, отданная школе
 • Школу всегда вспоминаю
 • Школа — фундамент жизни
 • Личный пример А. Даниша
 • Библиотека
 • Павленков Ф. Ф.
 • Заметки из «Нашей нивы»
 • З гісторыі народных бібліятэк
 • Братья Романские
 • В библиотеке работали
 • Иван Иванович
 • Свято-Михайловская церковь
 • Памяти отца Евгения
 • Тарима Лукьян Антонович
 • Праздники нашего детства
 • Память
 • Воины, погибшие в 1944 г.
 • Сережина ель
 • Колхоз "Память Ильича"
 • Люди счастливой судьбы
 • Красота рождается в душе
 • СПК "Остромечево"
 • Четверть века
 • Остромечево сегодня
 • Моё Остромечево
 • Служба дня и ночи
 • Прекрасное далёко…
 • Слоўнiк тэрмiнаў
 • Хронология событий
 • Послесловие
 • Видео
 • Web hosting by Somee.com